Modernisering Industrialisering Arbeidernes forhold Barn i...

Statistikk som viser antall barn i fabrikkindustrien 1870-1915. Legg merke til at det i noen av periodene er forskjell på hvilken aldersgruppe statistikken gjelder for, og at det etter 1900 ikke er antall barn, men antall årsverk som telles. Følg lenken for å se kilden.

Kilde for