Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane juli 1866

Det vises statistikk fra 2.7.1866 til 15.7.1866