Trafikk på Throndhjem-Støren jernbane sept. til okt. 1864

Det vises statistikk fra 5.9.1864-30.10.1864