Befolkningsandel i tettsteder (Norge)

Tabellen viser befolkningsandel i tettsteder i prosent. Rådata fra Kommunedatabasen (KDB), bearbeidet av Ola Svein Stugu.