Kart som viser Trondheims bebygde område fra 1658 til 1909.

Kartene viser hvordan byen vokste fra 1658 til 1909. 1658 er tatt med siden dette er året da det eldste kjente bykartet ble laget. Mellom 1658 og 1720 ser vi at det bebygde området ikke vokste særlig. Med bybrannen i 1681 og den etterfølgende byplanleggingen og gjenoppbyggingen ledet av Cicignin, endrer byen karakter. Før brannen hadde byen vært preget av et gatemønster som var videreført fra middelalder. Under Cicignins ledelse fikk nå byen brede og rette gater. Kartene fra 1846, 1869 og 1909 viser hvor bygrensene gikk på de forskjellige tidspunktene. Etter hvert som bybebyggelsen vokste, ble nye områder ført over fra nabokommunen Strinda til Trondheim.

For beste visning: trykk på bruk original og forstørr dokumentet.

Kilde for