Skipstegning av S.S. Frøya

Skipstegning av S. S. "Frøya", bygget ved Trondhjems mek. Verksted på 20-tallet. Tegningen er datert 13. oktober 1925.