Kirkegaten i Namsos

Vi ser kirken i bakgrunnen. Den brant ned under bombingen 20.04.1940