Aspåsgården på Sverresborg

Aspåsgården sto opprinnelig på Røros, men ble solgt til Trøndelag folkemuseum i 1909 og oppført der i 1917. I forbindelse med restaureringen rendyrket man barokkstilen i bygningen. Husets eier var tømrer og bygde opp gården med gjenbruk av materialer fra overklassehus. Han hentet antagelig inspirasjon fra Trondheim under byggingen og huset ble med sin størrelse og rike detaljering utypisk for hans stand