Fiskevær på Hitra

Tegning av Fiskevær ved Hitra. Fra Dreier, Joh F.L Norske Nationale Klædedragter, København 1814. Ida Bull skriver at fisket var grunnlaget for livbergingen på Trøndelagskysten, ved siden av jordbruket. Fiskevær som dette på Hitra trakk til seg store mengder mennesker i sesongene. (Trøndelags historie bind 2, s. 309)