Fergetur over Gaula

Fergetur over Gaula ved Rostad, nord for Støren. Ida Bull skriver at bøndene var pliktige til å stille med hester og med båtfrakt over elver for å skysse folk når de skulle ferdes rundt i bygdene. (Trøndelags historie bind 2, s. 362). Tegningen er hentet fra boken: La Recherche. En ekspedisjon mot nord, nyutgitt i 2002.