Trondhjem sett fra sydøst

Trondhjem sett fra sydøst i 1821. Etter oljemaleri signert Jac. Petersen.