Strandveien, tidlig på 1900-tallet

Strandveien på begynnelsen av 1900-tallet. Dette var en tid hvor det ble bygget store leiegårder - i sterk kontrast til det gamle huset i forgrunnen.