Dampskibet Nidelven

Dampskibet "Nidelven" var det første hjuldampskipet for passasjerer som ble bygget i Norge. Det hadde treskrog og var bygget ved Fabrikken ved Nidelven i samarbeid med Throndhjem Skibsværft. Skipet sto ferdig i mai 1850.