Utsikt mot Lade, ca 1890

Utsikt fra Rønningsbakken mot Lade og Ladehammeren ca 1890. Gården i forgrunnen til venstre er Rosendal, bygd 1875-76. Til høyre i forgrunnen ligger Klingenbergløkken, kjøpmann og russisk vicekonsul Halfdan Fredrik Kingenbergs landsted, bygd ca. 1860. Midt på bildet ved enden av gjerdet, gården Hilstad, utskilt fra Voldsminde i 1874. På 1900-tallet ble det drevet gartneri har i en årrekke. T.v. bak Hilstad på andre siden av jernbanelinjen ligger Fagervang, bygd ca. 1877. Til høyre for Hilstad, gården Gardemoen, videre til høyre den gamle bebyggelsen på Lilleby.