Modernisering Hamskiftet Modernisering av jordbruket ette... Maskiner i jordbruket, 193...

Tabell fra Statistisk Sentralbyrå over antall maskiner i jordbruket mellom 1939 og 1989. Følg lenken for å se tabellen.