Modernisering Hamskiftet Modernisering av jordbruket ette... Andel bruk av hest og t...

Antall bruk i alt, andel bruk med hest og andel bruk med traktor, etter størrelsen på jordbruksarealet i drift. Tabellen viser årene 1939, 1949 og 1959. Følg lenken til Statistisk Sentralbyrå for å se tabellen.