Tiller og Leinstrand - flyfoto

Oversiktsbilde over heimdal med Tiller og Tillermyra foran. Leinstrand. Gulosen i bakgrunnen. Bildet er tatt mot vest. Bildet er tatt mellom 1936 og 1939.

Foto: Widerøe´s Flyveselskap og Polarfly A/S, Oslo