Landbruk ved Stavne

Bildet er av gårder ved Stavne. Jernbanebrua i bakgrunnen. Til høyre er Valøya gård. Bildet er fra et prospektkort utgitt av Mittet & Co. A/S i Oslo, og er mest sannsynlig tatt i løpet av de første tiårene på 1900-tallet.