Hyttfossen sagbruk

Hyttens sag ved Hyttfossen ble bygd i ca 1675 og hadde i starten en ujevn drift. Firmaet A. Huitfeldt fra Trondhjem kjøpte saga i 1874. Bruket ble utvidet og modernisert, og ga i 1906 arbeid til ca 70 mann i sagbruk og høvleri. Bildet er tatt mellom 1910 og 1926

Foto: Hilfling-Rasmusssen

Eierrettigheter: Universitetsbiblioteket i Trondheim, NTNU

Utskriftsvennlig format Legg til i Min Kunnskapskurv