Gjevran gård, Steinkjer, 1892

Gjevran gård ved Steinkjer. I forgrunnen et stort jorde med hester og arbeidsfolk som hersjer. Forskjellige arbeidsredskaper vises i forgrunnen, en plog, hest og vogn, slåmaskin, harv og river.