Den gamle borgstue på Munkvold

Den gamle borgstue og endel av uthusbygningene på Munkvold