Fiskebåter ved havn i Sør-Gjæslingan

Sør-Gjæslingan er flere øyer ut mot Folda. Fiskeværet var i sin tid et av de største sør for Lofoten med opptil 4000 menn og kvinner samlet i høysesongen. Det var en væreier som eide grunnen, men i motsetning til i Lofoten eide ikke væreieren alle rorbuene selv, de fleste var oppført og eid av fiskerne på leid grunn. Væreierens inntekter kom fra oppkjøp og foredling av fiskeprodukter, samt fra handelsvirksomheten i fiskeværet. Fiskerlivet var ingen romantisk tilværelse. I ei rorbu kunne det bo opp mot 20 mann og ei kokke. Sanitærforholdene var dårlige, og smittefaren var stor. Lus og tuberkulose hadde fritt spillerom, og i tillegg kom farene på havet. Rorbuene, rekker av fiskehjell, fiskemottak, væreierbolig med butikk, salteri og trandamperi er fremdeles bevart. Her kan du bo i de gamle rorbuene og få en ekte opplevelse av historien, kombinert med naturopplevelser og masse frisk luft.