Ihlen kirke sett fra Øya.

I forgrunnen Nidarø sagbruk. I 1894 kjøpte Thomas Angells Stiftelser eiendommen Nidarø på 65 mål for kr. 25.000 og anla et større sagbruk på nordbredden av eiendommen mot elven. Det ble også anlagt en samlelense i elven. Sagbruket var dampdrevet inntil 1906, da det gikk over til elektrisk drift. I 1918 ble sagbruket bortleid til Trondhjems provianteringsråd som skulle skaffe byen brensel. Leieforholdet opphørte i 1923. I 1928 ble bruket nedlagt, og i 1929 ble eiendommen leid ut til Trøndelagsutstillingen og bruksbygningen revet.