Stubban øvre i Trondheim

Kometvegen 13, gnr, 77:1. Hovedbygningen er oppført i 1811 av krigskommisær Christen Sandborg som eide gården fra 1799 til 1838. Den er et toetasjes hus med flat tak-ark i tredje etasje, hvor det er plass for et rom. Huset har midtgang og dobbelte rekker med rom i begge etasjer. Etter 1960 ble gårdens areal utstykket til bologtomter, men bebyggelsen er bevart. I 2005 står stabburet og bolighuset, låven er borte.