Bakgårder i Strandveien

Bildet viser bakgårdene ved Strandveien 69. Mellom husene henger klestørk, utenfor står vannstampene og en benk.