Gutan på La'mon

Gutan på La'mon, fotografert i Strandveien