Minnesmerke over Titranulykken

Minnesmerke over Titranulykken i 1899 blir reist i 1949