Mot gråbeingårdene på Lademoen

På den andre siden av jerbanelinjen ligger gråbeingårdene på rekke og rad. I dag er de malt i lyse farger, tidligere var de umalt. Bildet er tatt fra Svatlamon. 2008.