Mekanisk indusrtri på Svartlamon/Reina

På 1960- og 70-tallet startet saneringen av bebyggelsen på Svartlamon/Reina. E. C. Dahls bryggeri krevde mer plass og noe mekanisk industri ble etablert. Kulturbunker Dora i bakgrunnen. Foto fra 2008.