Reina med idrettsbanen

Oversiktsbilde av deler av Reina og Lademoen.

Foto: Egil Behrens. April 1939.