Kart over Lademoen/Reina

Utsnitt av oversiktskart over Trondhjem, 1904. Målestokk 1:3000.