Befolkning Endring Folkemengde per 1. januar 1900-2007

Tabell fra Statistisk sentralbyrå som viser folkemengde per 1. januar, fødte, døde, flyttinger og folkevekst for årene 1900 til 2007.