Befolkning Endring Folkemengd, landareal og folketettleik

Tabell over folkemengd, landareal og folketettleik, etter fylke. Tabellen visar utvalde år frå 1961 til 2007. Følg lenka frå Statistisk sentralbyrå for å sjå tabellen.