Befolkning Migrasjon Immigrasjon Folkemengde etter fødeland

Befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Tabellen viser folkemengde etter fødeland for utvalgte år mellom 1865 og 1993.