Befolkning Endring Hjemmehørende folkemengde etter fylke

Befolkningsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Tabellen viser hjemmehørende folkemengde etter fylke i utvalgte år mellom 1801 og 1990. Følg lenken for å se tabellen.