Befolkning Endring Folkemengd, etter alder og fylke 2008

Tabell som visar folkemengd etter alder og fylke. Absolutte tal per 1. januar 2008. Klikk på lenka for å sjå tabellen.