Befolkning Endring Folkemengd Sør-Trøndelag 2008

Tabell som visar folkemengd etter kjønn, alder og kommune for Sør-Trøndelag, per 1. januar 2008. Du må klikke på lenka for å sjå tabellen.