Befolkning Endring Folkemengd Nord-Trøndelag 2008

Tabell som visar folkemengd etter kjønn, alder og kommune for Nord-Trøndelag, per 1. januar 2008. Klikk på lenka for å sjå tabellen.