Innvandrerbefolkningen fylkesvis

Figur fra Statistisk sentralbyrå som viser innvandrerbefolkningen i prosent av hele befolkningen, per 1. januar 2008. Lenken fører til figuren på Statistisk sentralbyrås hjemmesider.