Flyttestrømmer mellom landsdeler

Kilde fra Statistisk sentralbyrå som viser netto flyttestrømmer mellom landsdeler i 2006. Lenken fører til kartet på SSBs hjemmesider.