Befolkningsendring per år, 2000-2006

Kilde fra Statistisk sentralbyrå. Kartet viser gjennomsnittlig befolkningsendring per år i kommunene for årene 2000-2006. Følg lenken til SSBs hjemmesider.