Oppdal sentrum 1935

Oppdal sentum 1935. Fotografert fra Oppdal Stasjon mot vest