Tegning over Nidelva mellom Leirfossene av den svenske oberstløytnant Cronstedt

Parti fra Nidelven der hvor den svenske hæren med General Armfeldt bygget bro og gikk over 1708