Gunnerius Melkvik i fjæra

Gunnerius Melkvik stående i fjæra på Sørburøy med færingen sin. "Gonnerus Melkvika" har sjøklær (skinn) på og står med fersk sild tredd på en tein i handa, skjåen hans bak. I bakgrunnen til venstre skimtes stua og fjøset på Holmen. "Gonnerius" (1851-1934) var husmann med 1-2 kyr.