Barnedåp i Meråker

Bildet er tatt på Åsli i Meråker 22. juni 1941 i John-Olav Merakerås´ dåp. Dåpsbarnet er i sin mor, Birgit Merakerås sine armer. Foran fra venstre: Gerd Merakerås (Birgits datter. Senere gift Bjørnås), Solfrid Størseth og Oddrun Merakerås (Birgits datter). Rundt bordet fra venstre: Olaug Wallberg (Birgits søster f. 1918), Julianna Wallberg, Gunnerus Størseth (Anne Størseths mann), Johan Hiland, Sverre Wallberg Birgits bror f. 1907 - med ryggen til), Ture Wallberg (Birgits bror f. 1923 - delvis skjult), Guttorm Merakerås (Birgits mann. Døde av polio samme år), John-Olav Merakerås (Birgits sønn og dåpsbarn - i sin mors armer) og Birgit Merakerås (f. 1914 - med med sønnen John-Olav i sine armer). Stående bak fra venstre: Anne Størseth (Birgits søskenbarn. Vokste opp hos familien Wallberg), Ruth Størseth og Åse Wallberg (Birgits søster).