De 15 største innvandrergruppene

De 15 største innvandrergruppene i Norge pr 1. januar 2008. Absolutte tall. (kilde: Statistisk Sentralbyrå)