Befolkning Migrasjon Emigrasjon Utvandring etter tilflytti...

Tabell fra Statistisk Sentralbyrå som viser utvandring etter tilflyttingsland for årene 1966-2007. Følg lenken for å se tabellen.