Reinflytting i Singsås

Baroch flyttet rein til Hugåsmarka. Tatt rett ut for Tilleraas.