Utanlandske statsborgarar, etter fylke. 2008

Kart som visar utanlandske statsborgarar etter fylke for 2008. Tala er i prosent. (Kjelde: Statistisk Sentralbyrå)