Utviklingen i folketallet, 1735-2007

Utviklingen i folketallet i Norge fra 1737-2007. Kilde: Statistisk sentralbyrå.